Ai ơi đi kiếm sinh phần…

Định nghĩa: Sinh phần (Hán tự: 生墳): Là ngôi mộ được xây cất trước cho mình từ lúc còn sống, hay vùng đất được phép quy hoạch cho gia đình…